FRL postpunt stopt

De Wereldwinkel is een FRL postpunt. 

De directie van FRL-Post heeft ons geïnformeerd dat zij 1 december 2019 stoppen met de distributie en verkoop van FRL Postzegels via de FRL Postpunten en het bedienen van de particuliere markt. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk om de postzegel te gebruiken voor het verzenden van post. Concreet betekent dit het volgende.

  • tot 1 december 2019 kunt u poststuk(ken) met de FRL Postzegel in de Wereldwinkel inleveren
  •  na 1 december 2019 kunt u de FRL Postzegel niet meer gebruiken voor het verzenden van uw post. De postbus die in de Wereldwinkel staat wordt dan verwijderd.

Het is niet mogelijk om de FRL postzegels die u nog over heeft bij de Wereldwinkel in te leveren en vergoed te krijgen.

Heeft u nog postzegelvellen over dan kunt u deze tot 1 april 2020 bij FRL inleveren en FRL zal u de waarde van de zegels crediteren en uitbetalen. Het is alleen mogelijk om de laatst uitgegeven zegel in te leveren. De laatst uitgeven postzegel heeft nummer 01-19 (zie afbeelding). U kunt via info@frlpost.nl o.v.v. ‘crediteren postzegels’ contact opnemen met FRL.

logo-frl-opaque